Pages

Friday, August 28, 2009

Bahasa Ketiga, Wajar

Oleh Filzah Nawar

Di era globalisasi ini, adalah wajar bagi mahasiswa atau graduan mempunyai pengetahuan dalam berbahasa bukan sahaja dari segi penulisan malah dalam berkomunikasi juga perlu. Tidak kira bahasa itu adalah bahasa asing bagi individu itu untuk menuturkannya malah bila dipelajari ianya adalah menyeronokkan sekaligus menambah ilmu selain daripada subjek-subjek yang dipelajari pada setiap semester.
Tambahan pula, mempunyai banyak bahasa tidaklah merugikan bagi setiap individu kerana apabila melangkah ke dunia pekerjaan, banyak premis yang mensyaratkan bahawa mempunyai bahasa selain bahasa Inggeris dan Malaysia juga dititikberatkan. Maka di sinilah peluang individu yang mempunyai multi bahasa adalah cerah berbanding individu lain yang hanya mempunyai kepakaran dalam dua bahasa sahaja.
Menurut Patma Muri, 21, pelajar Tahun Dua Fakulti Quran dan Sunnah adalah wajar bahasa ketiga ini dipeljari kerana ianya akan memudahkan untuk berkomunikasi. Contohnya di suatu tempat yang mempunyai ramai kunjungan pelancong asing, pada masa yang sama pelancong itu tidak fasih berbahasa Inggeris mahupun bahasa Malaysia, maka beliau boleh berkomunikasi dengan individu yang mahir dalam menterjemah bahasa tersebut.
Mahamad Fadzil Maszuki, 22, pelajar Tahun 3 Fakulti Pengajian Bahasa Utama berkata “bahasa ketiga ini adalah wajar kerana ianya memberi lebih peluang daripada individu yang lain. Saya seronok mempelajari bahasa asing ini kerana saya boleh menambah ilmu saya”.
Dalam kesibukan mengatur jadual dan menghadiri kuliah, timbul satu persoalan yang perlu mendapatkan jawapan daripada pihak yang terlibat. Isu bahasa ketiga selain bahasa Arab dan Inggeris diwajibkan di universiti ini, pernah dipersoalkan apabila tamat peringkat yang ketiga, para pelajar mula melupakan apa-apa yang telah dipelajari semasa berada di peringkat pertama,kedua dan ketiga.
Jika diingat kembali banyak istilah, frasa dan perkataan yang telah dipelajari tetapi memandangkan kesibukan dan jumlah kredit yang banyak, tanpa disedari frasa dan perkataan itu mula dilupai.
Menurut Ryn, 24, beliau telah banyak lupa perkataan bahasa Mandarin yang telah dipelajarinya kerana kesibukkannya walaupun telah mempelajarinya ketiga-tiga peringkat.
Malah, bahasa ketiga ini merupakan beban kepada individu yang merasakan ianya terpaksa diambil untuk memenuhi jam kredit pada semester tersebut.

No comments: